Vesitiiveyslaipat

Vesitiiveyslaipat 15 mm harvakierretangolle.  Muovinen sovitekappale 3093/K tarvitaan molempien VT-laippojen ja 22 mm välikeputken välille.

Välikeputket

Sisähalkaisijaltaan 22 mm välikeputki käytettäväksi muottikartioiden kanssa muottivälikkeenä sidottaessa muottipuoliskot harvakierretangolla.

Muottikartiot poistetaan valun jälkeen, putki tiivistetään tulpalla ja kartion kolo täytetään laastilla.

Muottikartiot

Muottikartiot käytettäväksi 22 mm välikeputken päissä sidottaessa muotit harvakierretangoilla.

Lautasmutterit

Laipalliset mutterit 15 mm harvakierretangolle muottien sidontaan.

Kuusiomutterit

Kuusiomutterit 15 mm harvakieretangolle. Avainkoko 30 mm.

Betoni- ja kallioankkurit

Kiila-ankkurit 15 mm harvakierretangolle. 2-kyntiset betonille, 3 kyntinen betonille ja kalliolle.

Paisuvat tiivistystulpat ja -laipat

Muottisiteet ja välikeputket muodostavat potentiaalisen vuotokohdan vesitiiviitä valuja tehtäessä.  Veden vaikutuksesta turpoavat tiivistystulpat ja -laipat välikeputkelle, pyörötangoille ja komposiittikierretangolle tiivistävät nämä vuotokohdat..

Vesitiiviit Oktagon-välikeputket

Vesitiivis välikeputki sisältäen tulpat. Valmiit pituudet eri seinävahvuuksille. Putken sisähalkaisija 22 mm. Välikeputkessa laipat vesitiiviyden takaamiseksi.