Injektointiaineita käytetään rakenteisiin syntyneiden vaurioiden korjaamiseen. Esimerkiksi betonirakenteisiin syntyy helposti halkeamia kutistuman, liikkeiden tai liiallisten kuormien vaikutuksesta.

Rakenteiden ja halkeamien injektoinnilla korjataan ja vahvistetaan rakenteita. Tähän käytetään pääasiassa epokseja ja mikrosementtejä.

Vedentiivistysinjektoinneilla voidaan tiivistää vuolaastikin vuotavat halkeamat ja aukot. Tällöin käytetään pääasiassa polyuretaaneja. Nopeasti vaahtoavilla polyuretaaneilla tyrehdyteetään juokseva vuoto ja polyuretaanihartseilla tehdään lopullinen tiivistys ja rakenteiden vahvistus.

Letkuinjektoinnilla varmistetaan työsaumojen vesitiiviys.

Kopoinjektoinnilla tarkoitetaan alustastaan irronneiden laattojen uudelleen kiinnittämistä injektoimalla.

Kallioinjektointia käytetään tunnelirakentamisessa vesivuotojen tukkimiseen, rakenteen lujittamiseksi ja ankkureiden kiinnittämiseksi.