WEBAC Consolidation Line tarjoaa tuotteita, jotka soveltuvat laajamittaisiin, teknisesti vaativiin injektointeihin. PU-, silikaatti- ja hybridihartsit ovat suunniteltu tukkimaan voimakkaita vesivuotoja, sekä muodostamaan kestäviä tiivistyksiä ja stabilointeja maa-aineksissa, kalliorakenteissa ja rakennuksissa, pääasiassa kaivos- ja tunnelikohteissa.

SPINOR  mikrosementeillä voidaan injektoida:

  • Maa- ja kallioperää, esim. vahvistaa hienoja hiekkaperustuksia
  • Esijännitetyn betonin jänteitä ja suojaputkia
  • Vaurioituneita tiilimuureja, perustuksia, vanhoja rakennuksia ja monumentteja
  • Ohuitakin halkeamia betonirakenteissa ja kalliossa

Mikrosementit

SPINOR A -ultrahienosementit rakenteiden, kallion ja maa-ainesten injektointiin

Webac SILcompact

WEBAC® SILcompact  nopeasti kovettuva, erittäin luja ja hyvän tartunnan omaava silikaattihartsi

 

Webac SILfill

WEBAC® SILfill voimakkaasti paisuva silikaatti-injektointihartsi, joka on työstettävissä mekaanisesti.  Reagoi ilman vesikontaktia.

Webac PURstop

WEBAC®PURstop soveltuu vuolaasti vuotavien vesivuotojen nopeaan tyrehdyttämiseen. Se soveltuu myös sitomaan epästabiileja maa-aineksia, tiivistämään betonirakenteiden työsaumoja sekä ponttiseinien saumoja.