Pilarimuoteilla voidaan valmistaa eri mittaiset ja muotoiset pilarit vaivattomasti ja taloudellisesti.